REMONTAS


  • Visi atliekami darbai yra fiksuojami automobilio remonto ataskaitoje ir Jums pateikiami atsiskaitant.
  • Jums paprašius, gali būti vizualiai fiksuojami darbai (nuotraukomis/vaizdo įrašu) prieš ir po atlikimo.
  • Pateiksime ir su Jumis suderinsime numatomų remonto darbų sąmatą ir suremontuosime.
  • Darbai atliekami tik tie, kuriuos Jus užsakysite, esant papildomam poreikiui, pateiksime automechaniko rekomendacijas arba asmeninę konsultaciją.
  • Jei atlikti remonto darbai bus nekokybiški, dėl mūsų darbo klaidos, o ne dėl detalių broko ar kitų aplinkybių, kurios nėra susiję su mūsų suteiktomis paslaugomis, ištaisysime neatlygintinai.
  • susisiekti

    E. Galvanausko g. 1A, Zizonių k., Biržų r.